เงื่อนไขการใช้งาน

TERM AND CONDITION

เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ DoDeeLiving.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท มันนี่อินยู จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง DoDeeLiving.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก คำว่า 'เรา' 'พวกเรา' 'ของเรา' และ 'เว็บไซต์นี้' แทนความหมายของเว็บไซต์โดยรวม, แอพลิเคชัน DoDeeLiving.com, รวมถึงบริษัทในเครือ, ลูกจ้าง, หัวหน้างาน, นายหน้า, ไปจนถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด

A.ข้อตกลงของผู้ใช้งาน
ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ บริษัท มันนี่อินยู จำกัด จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท มันนี่อินยู จำกัด หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โฆษณาใดๆ ที่ลงประกาศ จะต้องมีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานงานโฆษณาและกฎของประเทศที่ดำเนินการโฆษณา ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาและรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ และแจ้งให้ทางเราทราบเมื่อพบข้อผิดพลาดใดๆ. การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์ที่จะลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ให้แก่นายหน้า, ผู้ขายรายย่อย หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นโดยมิได้รับการยืนยันจากทาง DoDeeLiving.com การลงทะเบียนจะสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำเป็นจะต้องลงทะเบียนสำหรับนายหน้าเป็นรายบุคคลไป การลงทะเบียนแบบผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งการลงทะเบียนต่อหนึ่งบริษัทเท่านั้น. ข้อมูลทางธุรกิจทั้งภาพถ่าย ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ จำเป็นต้องได้รับการอัพเดทอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ.

B.การใช้ข้อมูลบนเวปไซด์
เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท มันนี่อินยู จำกัด โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มันนี่อินยู จำกัด เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท มันนี่อินยู จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท มันนี่อินยู จำกัด จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

C. การยอมรับเงื่อนไข, การต่อสัญญา และการยกเลิกการให้บริการ
เงื่อนไขนี้จะคงอยู่ตราบจบสิ้นสภาพสัญญา เรามีสิทธิขาดในการยกเลิกสัญญานี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เรามีสิทธิที่จะระงับ รวมถึงลบรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไข: คุณไม่สามารถชำระค่าบริการตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้ คุณทำผิดกฎเงื่อนไขการใช้งาน คุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด คุณอยู่ในช่วงชำระหนี้สินหรือจัดการสินทรัพย์ สัญญาลงนามจะต่ออายุภายใต้เงื่อนไขเดิม เว้นเสียแต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง

D.การเชื่อมโยงกับเว็บไซด์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท มันนี่อินยู จำกัด ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท มันนี่อินยู จำกัด ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น บริษัท มันนี่อินยู จำกัด ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

E.การปฎิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
ทางเรามีสิทธิขาดในการตรวจสอบ และสามารถสั่งห้ามการเผยแพร่เนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ แม้เราไม่มีเจตนาที่จะทำในสิ่งนั้นๆ ก็ตาม. คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ บริษัท มันนี่อินยู จำกัด, กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในข้อมูลของตัวคุณเอง การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เนทนั้น อาจติดปัญหาในความล่าช้าและข้อผิดพลาด เราไม่ยอมรับต่อความเสียหายอันเกิดจาก ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และปัญหาอันเกิดจากการโฆษณาใดๆ. ผู้ติดต่อขอลงโฆษณา หากไม่สามารถจัดทำและลงโฆษณาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิขาดในการลบ ยับยั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งของโฆษณาหรือรายชื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ได้ทุกเวลาที่สามารถทำได้ เรามีสิทธิขาดในการลบ ยับยั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งโฆณาหรือรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ตามที่เห็นสมควร เรามีสิทธิขาดในการเพิ่มอัตราค่าโฆษณาได้ในทุกเมื่อ หรือยืนยันการต่อสัญญา ซึ่งในกรณีนั้น คุณสามารถเลือกที่จะจบข้อสัญญาได้

F.การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด หากมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน เราจะทำการประกาศไว้บนเว็บไซต์ผ่านลิงค์ https://www.dodeeliving.com/terms เงื่อนไขการใช้งานและข้อสัญญาการจ่ายชำระเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้งานและทางเรา หากมีส่วนใดของข้อสัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้ ก็จะถูกปัดตกไป แต่ส่วนอื่นๆ จะยังถูกบังคับใช้ตามปกติ.

อัพเดตเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2563